Work in progress

Procesbegeleiding en omgevingsmanagement

Work in progress staat voor altijd in beweging zijn. Zoeken naar nieuwe wegen, mogelijkheden om het anders te doen, mooier, beter, professioneler, meer betrokken. De aanpak hierbij is dat we met elkaar dromen over de toekomst, over de realisatie van een project of proces, kortom we schetsen eerst ‘de ideale wereld’. Vanuit dit beeld zetten we een stip op de horizon en ontwikkelen een realistisch pad daarheen. Dat is waar we met elkaar gaan uitkomen, welke route we nemen bepalen de stakeholders/deelnemers. Met ruimte voor een ieder gaan we op reis en als reisbegeleider zorg ik dat we op koers blijven.